Hướng Dẫn Đặt Áo Đồng Phục


Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại cơ sở của DONGPHUCHAIPHONG.VN: Số 2/106 Tiền Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Thanh toán chuyển khoản nhằm tiết kiệm thời gian đi lại quý Khách có thể thanh toán chuyển khoản theo một trong các tài khoản sau. Khi thanh toán ”vui lòng ghi rõ TÊN + THANH TOÁN CHO ĐƠN ĐỒNG PHỤC” và thông báo qua điện thoại cho chúng tôi sau khi đã chuyển khoản xong.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPbank

- Chủ tài khoản: Phạm Văn Khoa

+ Số tài khoản: 0345631345

+ Chi nhánh Hải Phòng


- Chủ tài khoản: Phạm Văn Khoa

+ Số tài khoản: 03182697501

+ Chi nhánh Hải Phòng